Eniki beniki

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov.
Koná sa každé dva roky.
V súťaži sa predstavujú detské folklórne súbory.
 

Dňa 25. marca 2022 sa v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch
konalo regionálne kolo postupovej súťaže detských folklórnych súborov Eniki beniki.
Do súťaže sa zapojili tri súbory, ktoré sa umiestnili nasledovne:

Zlaté pásmo - Dolinka Maňa - priamy postup do krajského kola.
Strieborné pásmo - FS Fialka z Veľkých Loviec a Mederskí plešťáci z Palárikova.

Krajské kolo sa uskutoční 6. mája 2022 v Ludaniciach.

Termín podujatia
Kategorie
Hudba spev tanec
Súťaže