Žitno-ostrovské pastelky - Dunajská streda

Miesto konania: Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY 2019
XX. medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku

Poslanie súťaže: Inšpirovať a motivovať detskú výtvarnú tvorivosť a uvedomelé vedenie talentovaných detí predškolského veku. Vytvárať priestor na prejavenie vlastnej kreativity, na rozvíjanie tvorivých schopností detí predškolského veku. Umožniť vyjadriť zážitky a predstavy výtvarným vyjadrovaním.

Súťažné kategórie:

I. A kategória do 5 rokov – materské školy
I. B kategória do 5 rokov – základné umelecké školy
II. A kategória od 6 – 7 rokov – materské školy
II. B kategória od 6 – 7 rokov – základné umelecké školy

Termín podujatia
Termín uzávierky
Kategorie
Súťaže
Výtvarné umenie
Zdielané podujatia