Workshop Analýza dramatickej postavy a jej interpretácia