Súťaže

Kde bolo tam bolo

Dňa 12. 11. 2019 sa v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch uskutočnil rozprávkový festival určený pre deti navštevujúce školské zariadenia s vyučovacím jazykom maďarským. V rámci podujatia sa záujemcovia prostredníctvom škôl zapojili do regionálnej súťaže v prednese rozprávok a taktiež o najlepšiu ilustráciu.

Zlatý veniec

Nitriansky samosprávny kraj a Tribečské osvetové stredisko Vás pozývajú na krajskú súťažnú prehliadku speváckych zborov a skupín Zlatý veniec. Podujatie sa uskutoční v sobotu 7. septembra 2019 v Spoločenskom dome v Topoľčanoch. Súťažiť budú spevácke zbory Kantantína z Komárna, Kantáta zo Šurian a Enthea z Nových Zámkov. 

Amfo 2019 - krajské kolo

súťaž amatérskych fotografov krajské kolo. Výstava od 31.5. do 28.6. 2019.
Fotografická súťaž má tri stupne pre postup. 
1. stupeň – základné, obvodné – okresné kolo, 2. stupeň krajské kolo, 3. stupeň celoštátne kolo. 
Do tohto kola postupujú len fotografie, ktoré vybrala porota z okresného kola. 

Fotograf sa môže zapojiť do súťaže v mieste bydliska, alebo v mieste, kde dlhodobo pôsobí.

Výtvarné spektrum 2019 - krajská prehliadka

Krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Nitrianskeho kraja, 56. ročník
Výstavné priestory: Cisársko-kráľovská Jazdiareň Nové Zámky
Vernisáž: 26. 4. 2019 o 17.00 hod. Výstava: 26. 4. 2019 – 16. 5. 2019
Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia
Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum
Hlavný organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
Spoluorganizátor: Mesto Nové Zámky

Cineama - krajské kolo - Komárno

Cineama - krajské kolo - Komárno

24.4.2019 o 10:00 v komárňanskom kine Tatra bude premietanie filmov súťaže CINEAMA 2019. Súčasťou podujatia bude aj workshop pod názvom Filmovať je ľahké (vyhnime sa chybám) s lektorom Stanislavom Králikom, spolupracovníkom RTVS. 

Výsledky

I. skupina: autori do 16 rokov

1. miesto - Mária Sárkányová - Vianočná Pohodička /Hraný film/ 

2. miesto  - Natália Mládeneková - Šikana    /Hraný film/

Čestné uznanie - Matej Paulík - The Hours   /Videoklip/     

Mládež spieva - krajská prehliadka

Dňa 15. apríla 2019 sa uskutočnilo krajské kolo postupovej súťaže detských speváckych zborov Mládež spieva.

Priamy postup Detský spevácky zbor veľkých Schola Mariana Komárno, Detský spevácky zbor ZUŠ Francza Schuberta Želiezovce.

Zlaté pásmo: Detský spevácky zbor Škovránok Nitra, Detský spevácky zbor Arrowroses Nitra, Detský spevácky zbor malých

Schola Mariana Komárno, Detský spevácky zbor Primula Štúrovo.

Strieborné pásmo: Detský spevácky zbor Vánok Nové Zámky, Detský spevácky zbor pri Katolíckej spojenej škole v Nových Zámkoch,